TIP HUKUKU

Tıp hukuku; sağlık hukukunun bir alt dalı olarak, tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları,ilaç hukuku, medikal hukuk gibi konuları ele alan hukuk dalıdır.

8b12f82fbfb1254