KİRA HUKUKU

Kira hukuku, kiracı ile kiralayan arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. 2012 yılında değişen yeni Borçlar Kanunu ile bu alanda kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
Gerek Yeni Borçlar Kanunu, gerekse 6570 sayılı Kanun döneminde bu alanda ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Kira sözleşmesinin sona erdirilmesi Kanunda yazılı sebeplerle sınırlandırıldığından, tahliye ve buna bağlı olarak kiracı ve kiralayanın haklarının zarar görmemesi açısından uyuşmazlık henüz ortaya çıkmadan kira sözleşmesinin hazırlanması önem taşır hale gelmiştir.
Vizyoner Hukuk ve Danışmanlık Kira sözleşmelerinin hazırlanması, hasılat kirası, icra yoluyla tahliye ve tahliye davaları ve tahliyeye ilişkin her türlü hukuki işlemin yürütülmesi ve sonuçlandırılması konularında müvekkillerine hizmet vermektedir.
Büromuz Leasing (finansal kiralama) sözleşmesi hazırlanması ve uygulamasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki yardım hizmeti de vermektedir.

imar hukuku