TAPU VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Sıkı şekil şartlarına bağlı olarak düzenlenmiş olan tapu ve gayrimenkul hukuku ülkemizde uyuşmazlıkların sıkça görüldüğü alanlardan bir tanesidir. Gerek kadastro uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar gerekse tapu tescil ve terkin talepli uyuşmazlıklar mahkemelerdeki dava yükünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve mutlak koruma alanlarına ilişkin kanun değişiklikleri ülkemizde pek çok uyuşmazlığın çıkmasına neden olmaktadır.
Vizyoner Hukuk ve Danışmanlığın uygulamanın içinden gelen, gerek hukuki gerek idari anlamda devletin her kademesinde bu alanda görev yapmış uzman kadrosu ile bu alanda ortaya çıkan tapu tescil ve terkin davaları, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), kadastro davaları, ipotek kurulması ve fekki ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile 2B uygulamalarından doğan ihtilaflar ile ilgili hukuki yardım sağlamaktadır.

imar hukuku