AİLE HUKUKU

Vizyoner Hukuk ve Danışmanlık, boşanma davaları ve bu davalara bağlı olarak ortaya çıkan nafaka (tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası), velayet, mal rejimi tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat talepleri ile evliliğin iptali, nişanın bozulması ve hediyelerin iadesi, nesebin reddi, soy bağı kurulması, babalık davası gibi aile hukukunda doğan ihtilaflarda her türlü danışmanlık ve hukuki yardım hizmeti vermektedir.
Ayrıca yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkede boşanma, evlat edinme ve diğer aile hukukuna ilişkin konularda aldıkları yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi de Vizyoner Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarından bir diğeridir.

aile-hukuku