İDARE HUKUKU

Kamu otoritesinin fiil ve işlemleri sonucu ortaya çıkan durumlara ilişkin uyuşmazlıklar ile genel anlamda ihale hukuku, idare hukuku kapsamında kabul edilir. Kamulaştırma Kanunu’nda yakın tarihte yapılan değişiklikle acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davaları idari yargının kapsamına alınmıştır. Vizyoner Hukuk ve Danışmanlık kamuda uzun yıllar çalışmış hukuki tecrübeye sahip personeli ve idari uyuşmazlıkların iki tarafında da çalışmış uzman kadrosu ile bu alanda hukuki danışmanlık ve yardım hizmetleri vermektedir

idare-hukuku