MİRAS HUKUKU

Miras hukukuna ilişkin olarak, mirasın mirasçılara intikali, taksimi, veraset alınması, ölüme bağlı tasarruflara ilişkin olarak vasiyetname, miras sözleşmesi, ıskat, mirasın reddi, tenkis davaları da Vizyoner Hukuk ve Danışmanlığın verdiği alanlardandır.

imar hukuku