İMAR HUKUKU

Kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle imar hukuku ülkemizin gündemini her geçen gün daha fazla meşgul etmektedir. Vizyoner Hukuk ve Danışmanlık; imar planı değişiklikleri, parselizasyon, ifraz, tevhid ve yapı kullanma izni, yapı ruhsatı gibi imar uygulamalarına ve bu uygulamalardan doğan uyuşmazlık ve davalara ilişkin hukuki yardım hizmeti vermektedir.

imar hukuku